Resurse umane

Scoala dispune de resurse umane si materiale favorabile unei dezvoltari in directia procesului de modernizare, a formarii profesionale prin invatamantul profesional si tehnic.

  • Toate cadrele didactice din scoala noastra sunt bine pregatite in domeniul ariilor curriculare: limba si comunicare, om si societate, matematica si stiinte, tehnologii
  • Sunt în pas cu ultimele noutati prin participarea la cursuri de formare organizate sistematic
  • Tehnologia informatiei este folosita ca sa stimuleze, sa sustina si sa extinda procesul de invatare al elevilor.
  • Invatarea este centrata pe elev, prin utilizarea metodelor activ-participative, atat pentru activitatile curriculare, cat si extracurriculare.
  • Profesorii din scoala noastra pun un accent deosebit pe relatia cu parintii si comunitatea, prin realizarea unor activitati specifice si prin incheierea unor parteneriate.

Consiliul de administratie
Personal didactic
Personal didactic auxiliar
Comisii metodice
Consiliul elevilor
Comitetul de parinti