Despre noi

VIZIUNEA ȘCOLII

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj – Napoca promovează standardele educaționale europene specifice unei școli moderne, preocupate de formarea tinerilor și adulților în vederea inserției pe piața muncii.

MISIUNEA ȘCOLII

colegiul Angel SalignyȘcoala noastră asigură o educație de calitate, centrată pe elev, care promovează egalitatea de șanse, respectul, comportamentul civilizat, munca în echipă și creativitatea, fiecare beneficiar fiind încurajat să-și descopere aptitudinile și abilitățile, îndrumat de cadre didactice pentru care profesionalismul este cuvântul-cheie. Elevii școlii pot avea povești de succes dobândind competențele specifice filierei tehnologice: profil tehnic în domeniile construcții, instalații și lucrări publice, fabricarea produselor din lemn, respectiv profil resurse naturale și protecția mediului în domeniile silvicultură și protecția mediului.

Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Cluj-Napoca oferă o gamă largă de specializări:
• tehnician desenator pentru construcții și instalații
• tehnician în construcții și lucrări publice
• tehnician ecolog și protecția calității mediului
• tehnician în silvicultură și exploatări forestiere
• tehnician designer mobilă și amenajări interioare
• tehnician în prelucrarea lemnului
• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
• tâmplar universal

Recunoașterea faptului că în școala noastră se desfășoară un act educațional de calitate la nivelul standardelor europene, este dovedită prin acordarea în mai 2013 de către Parlamentul României a Diplomei de Merit pentru obținerea a trei certificate de școala europeană consecutiv. Ministerul Educației și Cercetării ne-a acordat Certificatul de „ȘCOALA EUROPEANĂ” în :
• mai 2006 pentru perioada 2006-2010
• mai 2007 pentru perioada 2007-2010
• aprilie 2010 pentru perioada 2010-2013
• mai 2013 pentru perioada 2013-2016
• mai 2016 pentru perioada 2016-2019

Diplome Colegiul SalignyDiplome Colegiul Saligny Certificat scoala europeana 2016

 

Ne mândrim cu rezultatele bune și foarte bune obținute la examenul de bacalaureat. Acest lucru se datorează colectivului de cadre didactice titulare din școală, dar și politicilor de încurajare și sprijinire din planul managerial al școlii. Recunoașterea acestui fapt este dovedită prin acordarea de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj a Diplomei de Merit acordată în data de 11 octombrie 2012.

certificat

Documente scoala: